Regulamin

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 • 1. Doba w Przystani Fregata trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

 • 2. W Przystani obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00. Należy wówczas zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

 • 3. Należność za pobyt w Przystani Fregata oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za niewykorzystany pobyt.
 • 4. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek za pobyt nie podlega zwrotowi.

 • 5. Klienci Przystani zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 • 6. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument ze zdjęciem (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).
 • 7. Osoby odwiedzające, nie będące gośćmi Przystani Fregata, mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 8.00-22.00.
 • 8. Klient nie może podnająć pokoju innym osobom, nawet jeśli wcześniej uregulował opłatę za jego wynajem.
 • 9. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia właścicieli Przystani. Proszę także nie wynosić wyposażenia na zewnątrz obiektu, poza leżakami i parawanami.
 • 10. Ze względu na wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz ogólne bezpieczeństwo zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek, płytek elektrycznych i innych źródeł ciepła nie będących na wyposażeniu pokoju.
 • 11. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości, na terenie Przystani obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach.
 • 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Dotyczy to także uszkodzeń ujawnionych po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszym uzgodnieniu z winowajcą. 

 • 13. W przypadku wystąpienia  jakiejkolwiek szkody – zawinionej lub nie, proszę niezwłocznie zawiadomić właściciela obiektu i nie dokonywać samodzielnie żadnych napraw.
 • 14. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach.
 • 15. W przystani Fregata dopuszcza się pobyt zwierząt niewielkich rozmiarów – po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem oraz za dodatkową opłatą w wysokości 10,00 zł za dobę. Zwierzęta nie mogą być pozostawiane w pokoju bez opieki, zakłócać ciszy nocnej i przebywać na placu zabaw dla dzieci.
 • 16. Fregata świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości naszych usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich gospodarzowi, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 • 17. Właściciele Przystani mają obowiązek zapewnić:

  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących obiektu,

  • sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności gości, o ile nie zgłosili sprzeciwu w tym zakresie,

  • warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz ochronę danych osobowych gości,

  • sprawność urządzeń technicznych będących na wyposażeniu obiektu.

 • 18. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Przystań może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług. Gość zobowiązany jest wówczas pokryć koszt naprawy wyrządzonych szkód i na żądanie gospodarza opuścić obiekt. W takim przypadku klientowi przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany pobyt.
 • 19. Do każdego pokoju wydaje się jeden komplet kluczy. Opłata za jego zgubienie wynosi 50 złotych.
 • 20. Przedmioty pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających gości, mogą być odesłane pod wskazany adres na ich życzenie i koszt.