Port

Port był sercem wsi rybackiej powstałej na tych terenach już w średniowieczu. Tereny wokół niego zabudowywano nieprzerwanie, nabrzeża i kanał portowy były sukcesywnie modernizowane i powiększane. Ostatnie szeroko zakrojone prace zakończyły się w 2015r i skutkowały powstaniem nowego basenu portowego dla kutrów rybackoch po zachodniej stronie miasta. Spośród zabudowań portowych na szczególną uwagę zasługuje budynek z wieżyczkami, typowy dla okresu secesji (przełom XIX i XX w.), w którym obecnie jak również przed wojną znajdowała się siedziba urzędu celnego. Warto też przyjrzeć się budynkowi z czerwonej cegły, usytuowanemu przy obecnej ulicy Zaruskiego – jest to jeden z najstarszych spichlerzy portowych. Służył do przechowywania ziarna wywożonego żaglowcami i parowcami do krajów skandynawskich, angielskich i zachodnioniemieckich.

Podoba Ci się? Udostępnij i pokaż znajomym jak piękna jest Ustka!